Ulusal Tarım Gıda Birliği

  • Çevrenin korunması
  • Sağlıklı, temiz, güvenilir gıda temini
  • Küçük çiftçinin/köylünün korunması ve örgütlenmesi

konularında bilimsel ve pratik araştırmalar yapan, bu çabalarını her yolla yayımlamaya, kitlelere ulaştırmaya çalışan, farkındalığı yüksek, bağımsız, tarafsız ve gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.

UTGB’nin Hikayesi

UTGB, 16 Mayıs 2020’de  ilk bildirgesini yayınlamıştır. Bu bildiri ile biraraya gelen 200 gönüllü üyenin desteği ile UTGB inşa süreci başlamıştır. Yaklaşık 6 aya ulaşan inşa süreci içerisinde  ‘’UTGB Amaç ve İlkeleri’’ oluşmuştur; ‘’Çalışma Alanları ve Stratejileri’’ belirlenmiştir ve her çalışma alanı için,  çalışma grupları faaliyetlerine başlamıştır.

UTGB’nin platformu ve derneği bulunmaktadır.

Temel Amaç ve İlkelerimiz

Tümünü Gör

250+ Platform Üyesi

Gönüllülerimiz arasında çiftçiler, akademisyenler, gıda şirketi yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, girişimciler, belediye çalışanları, gazeteciler, kooperatif yöneticileri, ziraat girdileri tedarikçileri, kültür balıkçılığı temsilcileri, mevsimlik tarım işcileri temsilcileri, ihracaatçılar bulunmaktadır.

Türkiye ve Dünyadan Gönüllüler

Türkiye’nin 27 şehrinden gönüllülerimiz bulunmaktadır (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli , Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Tokat, Urfa, Van).
ABD, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, Rusya gibi ülkelerden de çalışmalarımıza destek olmaktadırlar.


Faaliyet Raporlarımız

2021 Yılı Faaliyet Raporu
2021 Faaliyet Raporu
2020 Yılı Faaliyet Raporu
2020 Faaliyet Raporu
2020 Yılı Özet Rapor
2020 Özet Rapor
preloader image
UTBG (Ulusal Tarım Gıda Birliği)
Scroll to Top